بسته ویژه اظهارنامه مالیاتی شرکت ها

تاریخ انتشار ۹۷/۰۴/۱۹ ساعت:۱۱:۲۴
۳۹۹,۰۰۰ تومان

تحریر دفاتر قانونی روزنامه و کل (صفحه ای)

تاریخ انتشار ۹۷/۰۲/۲۶ ساعت:۱:۲۹
۲۰,۰۰۰ تومان

تشکیل پرونده مالیاتی

تاریخ انتشار ۹۷/۰۲/۲۵ ساعت:۱۲:۰۰
۵۰۰,۰۰۰ تومان

تشکیل کد کارگاهی بیمه تامین اجتماعی

تاریخ انتشار ۹۷/۰۲/۲۶ ساعت:۱۱:۰۵
۴۰۰,۰۰۰ تومان

تهیه و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

تاریخ انتشار ساعت:۱۲:۲۶
۵۰,۰۰۰ تومان

تهیه و ارسال گزارش معاملات فصلی

تاریخ انتشار ساعت:۱۲:۵۵
۵۰,۰۰۰ تومان

تهیه و ارسال لیست بیمه ماهانه

تاریخ انتشار ساعت:۱:۰۲
۵۰,۰۰۰ تومان

ثبت نام کد اقتصادی طرح جامع مالیاتی

تاریخ انتشار ساعت:۱۰:۲۸
۳۵۰,۰۰۰ تومان
حال نداری سایت رو بخونی؟ با خودم تماس بگیر 02156549007
سلام،متن اطلاعیه خود را اینجا وارد کنید.
اینستاگرام مدیران محاسب