اسناد رسیدگی مالیاتی

بسته سالیانه مالیاتی – پکیج پایه

تاریخ انتشار ۹۶/۰۲/۲۳ ساعت:۲:۳۳
۹۵۰,۰۰۰ تومان
اظهارنامه ارزش افزوده

بسته مالیات فصلی – پکیج پایه

تاریخ انتشار ساعت:۱۲:۵۱
۵۹,۰۰۰ تومان
مالیات حقوق

بسته مالیات فصلی – پکیج کامل

تاریخ انتشار ۹۶/۰۲/۱۸ ساعت:۳:۵۹
۲۹۹,۰۰۰ تومان
بسته ویژه اظهارنامه مالیاتی

بسته ویژه اظهارنامه مالیاتی شرکت ها

تاریخ انتشار ۹۷/۰۴/۱۹ ساعت:۱۱:۲۴
۳۹۹,۰۰۰ تومان
تحریردفاتر قانونی

پکیج کامل اظهارنامه مالیاتی+تحریر دفاتر

تاریخ انتشار ۹۶/۰۲/۲۳ ساعت:۲:۵۰
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
تحریر دفاتر مالیاتی

تحریر دفاتر قانونی روزنامه و کل (صفحه ای)

تاریخ انتشار ۹۷/۰۲/۲۶ ساعت:۱:۲۹
۲۰,۰۰۰ تومان
تشکیل پرونده مالیاتی

تشکیل پرونده مالیاتی

تاریخ انتشار ۹۷/۰۲/۲۵ ساعت:۱۲:۰۰
۵۰۰,۰۰۰ تومان
تشکیل پرونده کد کارگاهی بیمه تامین اجتماعی

تشکیل کد کارگاهی بیمه تامین اجتماعی

تاریخ انتشار ۹۷/۰۲/۲۶ ساعت:۱۱:۰۵
۴۰۰,۰۰۰ تومان
ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

تهیه و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

تاریخ انتشار ساعت:۱۲:۲۶
۵۰,۰۰۰ تومان
ارسال گزارش معاملات فصلی

تهیه و ارسال گزارش معاملات فصلی

تاریخ انتشار ساعت:۱۲:۵۵
۵۰,۰۰۰ تومان
حال نداری سایت رو بخونی؟ با خودم تماس بگیر 021-56549007
سلام،متن اطلاعیه خود را اینجا وارد کنید.
اینستاگرام مدیران محاسب