جزئیات مطلب
705 بازدید
تاریخ انتشار:۹۷,۰۸,۰۷

به این مطلب امتیاز دهید

مراحل صدور و تمدید جواز تأسیس

مراحل صدور و تمدید جواز تأسیس

مجوزها

 • فعالیت صنعتی: یک فعالیت اقتصادی است که در امر تولید، فرآوری یا بسته­بندی محصولات گوناگون در سطح انبوه از طریق انجام عملیات فیزیکی و یا شیمیایی بر روی مواد و یا مونتاژ قطعات و اجزا با استفاده از نیروی ماشین و عملیات تحقیقات، طراحی و خدمات مهندسی مرتبط صورت می­گیرد.
 • واحد صنعتی: شخصیتی حقیقی یا حقوقی است که یک یا چند فعالیت صنعتی را در یک محل مشخص انجام می­دهد.
 • طرح صنعتی: مجموعه عملیات اجرایی، فنی و خدمات صنعتی است که با هدف، زمان و بودجه مشخص تا منتهی شدن به فعالیت صنعتی ادامه پیدا می­کند. بر اساس مصوبه شورای عالی اداری، تعداد مجوزهای لازم جهت ایجاد واحدهای صنعتی منحصرا به جواز تأسیس و پروانه بهره­برداری محدود شده است.
 • جواز تأسیس: مجوزی است که متقاضی پس از انجام مطالعات، بررسی­ها و تکمیل و ارائه پرسشنامه مربوط به احداث واحد صنعتی (تولیدی، خدمات مهندسی، تحقیقات صنعتی و کشت و صنعت) آن را دریافت کرده و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، اقدام به انجام عملیات اجرایی و نصب ماشین­آلات می­نماید.
 • پروانه بهره­برداری: مجوزی است که دارنده جواز تأسیس پس از انجام مراحل مربوط به ایجاد، تکمیل و راه­اندازی واحد صنعتی دریافت می­نماید.

مراحل صدور مجوز

 • بررسی، مطالعه و ارزیابی فعالیت صنعتی به منظور انتخاب نوع فعالیت و محل اجرا (امکان­سنجی)
 • دریافت پرسشنامه مربوط از ادارات کل صنایع استان­ها
 • تکمیل و ارائه پرسشنامه به اداره کل صنایع استان مربوط
 • پرداخت ۵/۰ در هزار سرمایه ثابت و حداکثر یک میلیون ریال به حساب جاری شماره ۳۱۰ خزانه پس از اعلام نتیجه بررسی اداره کل صنایع استان ذیربط

ضوابط صدور و تمدید جواز تأسیس

ماده ۱: متقاضیان احداث واحدهای صنعتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می­توانند از طریق تهیه و تکمیل پرسشنامه مربوطه پس از دریافت جواز تأسیس اقدام به تأسیس واحد صنعتی نمایند.

تبصره ۱: معاونت توسعه صنعتی فهرست اولویت­های سرمایه گذاری را بر اساس مطالعات توسعه منطقه­ای و ملی اعلام می­نماید.

ماده ۲: پرسشنامه­های تکمیلی ارائه شده از سوی متقاضیان توسط ادارات کل استان­ها مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تطبیق با ضوابط این دستورالعمل و با رعایت موارد ذیل نسبت به صدور جواز تأسیس اقدام خواهد شد:

 • عدم مغایرت تولید مورد نظر با ضوابط شرعی و قانونی
 • طرح مصوب زیست محیطی در مورد استقرار واحدهای صنعتی
 • رعایت محدودیت­های منطقه­ای مصوب مانند احداث واحدهای صنعتی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران

تبصره ۲: مقررات و ضوابط اعلام شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کار و امور اجتماعی به هنگام صدور جواز تأسیس جهت رعایت به متقاضیان اعلام خواهد گردید.

ضوابط مزبور و تغییرات احتمالی آن توسط وزارت صنایع به ادارات کل صنایع استان­ها ارسال می­شود.

تبصره ۳: مقررات و ضوابط اعلام شده از سوی سازمان دامپزشکی کشور به هنگام صدور جواز تأسیس به منظور تولید خوراک دام و طیور و ایجاد کشتارگاه­های دام و طیور جهت رعایت به متقاضیان اعلام خواهد شد.

تبصره ۴: صدور جواز تأسیس به منظور تولید و یا مونتاژ انواع اتومبیل (سبک و سنگین)، کشتی، هواپیما، هلی کوپتر، لوکوموتیو، کشنده­های ریلی و واگن قطار پس از بررسی طرح توسط ادارات کل صنایع استان­ها در اداره کل نظارت بر اجرای طرح­ها انجام خواهد گرفت.

تبصره ۵: به دلیل اهمیت نوع و کیفیت مواد غذایی مورد مصرف کودکان زیر دو سال، صدور جواز تأسیس به منظور تولید شیر خشک و غذای کودک منوط به هماهنگی قبلی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی) خواهد بود.

تبصره ۶: به منظور رعایت اصول بهداشتی و استانداردهای مربوط، صدور جواز تأسیس جهت تولید نمک خوراکی (اعم از یددار و بدون ید) منوط به استفاده از فرآیند تصفیه نمک و عرضه آن در بسته بندی مناسب خواهد بود. رعایت موارد فوق برای دارندگان جوازهای تأسیس صادره قبلی نیز الزامی است.

تبصره ۷: جهت استفاده مطلوب از ضایعات و بازیافت آن، جمع آوری، جداسازی و فرآوری ضایعات، فعالیت صنعتی تلقی گردیده و لذا صدور جواز تأسیس برای این گونه موارد بلامانع می­باشد.

ماده ۳: کد محصول تولیدی می­بایست بر اساس طبقه بندی بین المللی ISIC در جواز تأسیس درج شود.

ماده ۴: صدور جواز تأسیس به نام اشخاص حقوقی منوط به ارائه آگهی رسمی تأسیس شرکت می­باشد.

ماده ۵: هزینه صدور جواز تأسیس به استناد  تبصره (۵۱) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ و تصویب نامه شماره ۸۳۹۸/ت۱۸۱ه مورخ ۲/۶/۱۳۷۲ هیأت وزیران، به میزان ۵/۰ در هزار سرمایه ثابت طرح و حداکثر معادل یک میلیون ریال می­باشد که به حساب ۳۱۰ خزانه واریز خواهد گردید و غیر قابل استرداد می­باشد.

تبصره ۸: به منظور برآورد سرمایه ثابت طرح­های مرتبط با عناوین اولویت­های سرمایه گذاری، ارزش ماشین­آلات خارجی بر مبنای ارز صادراتی و سایر طرح­ها بر اساس نرخ ارز حاصل از صادرات محاسبه گردد.

ماده ۶: پرسشنامه­های دریافتی حداکثر ظرف مدت ۷ روز اداری بررسی و در صورت تطبیق با ضوابط، جواز تأسیس در فرم چاپی مخصوص به نام متقاضیان صادر خواهد شد و در صورت عدم تطبیق، مراتب با ذکر دلایل، کتباا به متقاضی اعلام می­گردد.

تبصره ۹: در مورد پرسشنامه­هایی که مستلزم زمان بیش­تری برای بررسی کارشناسی می­باشد، صدور جواز تأسیس حداکثر ظرف مدت یک ماه اداری انجام خواهد گرفت.

ماده ۷: یک نسخه از جواز تأسیس صادره جهت اطلاع و اقدامات مقتضی به دستگاه­های دولتی ذیربط واحد آمار و اطلاعات وزارت صنایع، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کار و امور اجتماعی، اداره کل نظارت بر امور دارویی و اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی و بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و واحد آمار و اطلاعات اداره کل صنایع استان ارسال شود.

ماده ۸: هر گونه تغییر در ظرفیت (توسعه) و یا تغییر نوع تولید واحدهای صنعتی دارنده پروانه بهره­برداری و یا جواز تأسیس، نیاز به تکمیل پرسشنامه جدید و منطبق با ضوابط مندرج در این دستورالعمل دارد.

تبصره ۱۰: چنانچه هزینه صدور جواز تأسیس بیش از مبلغ پرداخت شده قبلی باشد، مابه التفاوت آن دریافت خواهد شد و در صورت پایین­تر بودن مبلغ، وجه دریافتی قابل استرداد نمی­باشد.

ماده ۹: تغییر نام جواز تأسیس توسط مرجع صادرکننده به روش ذیل خواهد بود:

 • در مورد اشخاص حقوقی با ارائه آگهی رسمی تأسیس و یا تغییرات
 • در مورد اشخاص حقیقی با درخواست کتبی دارنده جواز تأسیس و در صورت تشخیص ضرورت با گواهی امضا رسمی

ماده ۱۰: تغییر محل واحد صنعتی در صورت تطبیق با مفاد بندهای ۲ و ۳ ماده ۲ و موافقت مرجع صادرکننده جواز تأسیس بلامانع می­باشد.

ماده ۱۱: مدت اعتبار جواز تأسیس از تاریخ صدور، یک سال بوده و تمدید آن توسط ادارات کل صنایع استان­ها منوط به احراز شرایط ذیل است:

 • تهیه زمین مناسب و اقدام به عملیات ساختمانی تولیدی مورد نیاز طرح
 • اجاره محل و امکانات مناسب برای اجرای طرح (حداقل به مدت یک سال)

تبصره ۱۱: چنان­چه قسمتی از اقدامات فوق الذکر به دلایل موجه از سوی متقاضی انجام نشده باشد، تمدید جواز تأسیس به تشخیص مرجع صادرکننده، بلامانع می­باشد.

تبصره ۱۲: تمدید جواز تأسیس برای بار دوم و بعد، منوط به پیشرفت کار مناسب نسبت به تمدید قبلی خواهد بود (مدت اعتبار هر تمدید یک سال می­باشد).

تبصره ۱۳: در صورت عدم تمدید، جواز تأسیس صادره خود به خود فاقد اعتبار بوده و ادارات کل صنایع استان­ها و اداره کل آمار و اطلاعات می­بایست این­گونه مجوزها را به موقع از فهرست دارندگان جواز تأسیس حذف کنند.

تبصره ۱۴: هزینه تمدید جواز تأسیس به استناد تبصره ۵۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ و بند ب تصویب نامه شماره ۱۸۱۵۴ مورخ ۴/۴/۱۳۶۳ هیأت وزیران، هر بار به میزان ده هزار ریال خواهد بود.

 

برچسب ها :

چرا نظرتون رو اینجا نمی نویسید؟

مطمئن باشیدکه نظرات شما بسیار دقیق مطالعه خواهد شدو به آن پاسخ خواهیم داد، هر نظری که برای ما مینویسید قوت قلبی برای حال ما خواهد بود

موارد مرتبط

جدیدترین های وبلاگ LATEST BLOG

ارسال اظهارنامه سالانه

چهار دیدگاه مدیران عامل در ارسال اظهارنامه مالیاتی شرکتها (سال ۹۸)

بهتون تبریک میگیم که قدم به مسیر آموزشی خودتون و کسب و کارتون گذاشتید. چرا آموزش رایگان : ما پس از سالها ...
تاریخ انتشار: ۹۸,۰۴,۱۱ 257 بازدید بدون دیدگاه
۵ سؤال طلایی مالیاتی برای همکاری با فروشگاههای اینترنتی-علی اکبر علیایی-مدیران محاسب آرمان

۵ سؤال طلایی مالیاتی برای همکاری با فروشگاههای اینترنتی

همانطور که میدانید طی چند سال گذشته کسب و کارهای اینترنتی در کشور ما رشد چشمگیری داشتند. این رشد چشمگیر کسب ...
تاریخ انتشار: ۹۷,۱۲,۲۴ 2264 بازدید ۱
ارسال اظهارنامه مالیاتی با 35 نکته راهگشا-علی اکبر علیایی-موسسه مدیران محاسب آرمان

ارسال اظهارنامه مالیاتی ۹۷ با ۳۵ نکته طلایی

بهتون تبریک میگیم که قدم به مسیر آموزشی خودتون و کسب و کارتون گذاشتید. چرا آموزش رایگان : ما پس از سالها ...
تاریخ انتشار: ۹۷,۱۲,۲۴ 4605 بازدید بدون دیدگاه
نحوه-جمع-آوری-سوابق-بیمه-تامین-اجتماعی

نحوه جمع آوری سوابق بیمه تامین اجتماعی

نحوه جمع آوری سوابق بیمه تامین اجتماعی قبل از این که بریم سراغ ویدیو نحوه جمع آوری سوابق بیمه دوست دارم ...
تاریخ انتشار: ۹۷,۱۲,۲۴ 1474 بازدید بدون دیدگاه
حال نداری سایت رو بخونی؟ با خودم تماس بگیر 02156549007
سلام،متن اطلاعیه خود را اینجا وارد کنید.
اینستاگرام مدیران محاسب